Translate it!

Ani-AniAni-Ani - czyli spekulacje, afirmacje i inne atrakcje

Galeria MD_S w Galerii Raczej

Galeria Raczej
ul.Głogowska 53
Poznań

20 kwietnia 2013/sobota
April 20/Saturday
godz. 19.00
Performance/video:

Marcin Mierzicki
Kamil Moskowczenko
Tomasz Opania
Anna Rymarz
Maria Stożek
Szymon WojtyłaKuratorzy :  Adam Grudzień i Łukasz Rachwalak

Wystawa "Ani-Ani" to projekt przygotowany specjalnie dla Galerii Raczej.
Będzie to druga odsłona współpracy między Poznańską Galerią Raczej a Wrocławską Galerią MD_S  i obejmować będzie prace z zakresu wideo, performance, czy pokazu prestigitatorskiego. Zaproszeni artyści zawładną, ucapią, przywłaszczą, posiądą i zdobędą przestrzenie galerii.
By uniknąć jednak tautologii wspomnimy, że wystawa będzie mieszanką niezłego błota z dobrze zainwestowanym złotem.

Wrocławscy artyści nie tworzą jednej zwartej, pełnej wzajemnych przepływów. We Wrocławiu nie istnieje żaden ani akademicki ani niezależny ośrodek, konsekwentnie skupiający działania typu Performance, jak np. Instytut Sztuki wyspa w Gdańsku czy wieloletnia tradycja pracowni prof. Kowalskiego w Warszawie. Wrocław zdaje się  za to być  miejscem wolnych elektronów spotykających się sporadycznie. Bywały jednak lata kiedy Wrocław przyniósł sztuce polskiej dużo ciekawsze postawy niżli próżno poszukiwane eksperymenty młodych postgniewnych. (np Szopka Sensybilistyczna czy Teatr Kalamburek) 

Próbując odnaleźć i określić swoją pozycje i stosunek do akcji wszelkiego typu- stajemy się zrezygnowani i pozbawieni wszelkiej zewnętrznej motywacji. Nasze ciała wyzbyte aktywności fizycznej stają się symbolami degradacji wartości dla performera. (Demobilizacja  w cudownym i pięknym świecie!) 
Uwikłani w symbole i sytuacje znowu kończymy z niczym.tekst: Adam Grudzień i Szymon Wojtyła


Artyści:

Marcin Mierzicki
Urodzony w 1973 roku. Uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa ASP we Wrocławiu. Twórca wielu dzieł z zakresu: performance, instalacji i video. Brał udział w kilkudziesięciu projektach artystycznych oraz w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju, i za granicą. Otrzymał stypendium Ministra Kultury w 2006 roku. Wybrane wystawy: 'Gracze / Players', BWA Awangarda, Wrocław; 'De novo', Lwów; 'Criss / Cross', Praga-Stuttgart-Wrocław; Pamiątka z Wrocławia', BWA Awangarda, Wrocław; 'Złe pomysły', Galeria ZERO, Berlin; 'Trailer', 'Soundtrack', Galeria ENTROPIA, Wrocław; 'Zimno 05 / Autyzm / Artyzm', MODELARNIA, Gdańsk.Kamil Moskowczenko
Urodzony 1983r. Dyplom  z malarstwa w pracowni prof. Piotra Błażejewskiego i malarsywa a architekturze i urbanistyce w pracowni prof. Wojciecha Kaniowskiego 2009 (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu).
Współzałożyciel i prowadzący Galerię Sztuki Współczesnej EMDES we Wrocławiu. Od 2011 roku asystent w pracowni Malarstwa prof.Anny Kowalskiej-Szewczyk. Od 20122 roku uczestnik projektu artystyczno-badawczego Silesium - poświęconego reinterpretacji historycznej i kulturowej kondycji Dolnego Śląska za pomocą współczesnych środków artystycznych. W twórczości wykorzystuje realizacja malarskie, obiekty, instalacje, performance.
 Wybrane  wystawy:
- Primavera, Arsenał; Wrocław 2013
-Malarstwo czyli co?, Galeria SZtuki Muzeum ASP we Wrocławiu 2012
-Palimpset Projekt Silesium; Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 2012
-O.M.G. Galeria MIejska Wrocław; Wrocław 2012
-Czy dzisiejsza sztuka jest romatyczna Galeria KOBRO Łódź 2012
-Silesium - Muzeum Akademii, Wrocław 2011
-Sztuka Walki - Wrocław- Galeria Włodkowica 11, 2011
- Tablica-Board - BWA Legnica XII 2011
-RTGeppert - Muzeum Akademii Wrocław 2011
- IRRATIO - wystawa indywidualna- Galeria EMDES, Wrocław 2009Tomasz Opania
Urodzony w 1970 w Gliwicach. W 1994 uzyskał dyplom z rzeźby na ASP we Wrocławiu w pracowni prof. Leona Podsiadlego. W latach1994-1996 studiował w ESAV W Genewie. Otrzymał stypendium dla młodych artystów. Od 1996 pracuje na ASP we Wroclawiu, gdzie prowadzi zajęcia z rzeźby. Zajmuje się rzeźbą, performance oraz instalacją. Buduje obiekty, które nazywa "narzędziami sztuki". Pracuje nad wehikułami, wynalazkami umożliwiającymi przesunięcie pojęcia sztuki w kierunku spektatora. Swoje prace traktuje jako komentarz zdarzeń i rzeczywistości, która go otacza w danej chwili. Wyznaje zasadę ciągłej niepewności w stosunku do stałych elementów otoczenia oraz umacnia w sobie głęboko zakorzenioną niewiarę, przekorę, upór oraz niechęć do przyjmowania rzeczywistości w formie w jakiej ona go otacza. Wykorzystuje różnorodne techniki często tylko na potrzeby jednego projektu czy działania. Maria Stożek
Urodzona w 1989 r. we Wrocławiu. Studiowała malarstwo, obecnie zajmuje się sztuką przestrzenną, video i działaniami perfomatywnymi. Najważniejsze wystawy: mural w ramach festiwalu „Pink Picnic” przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu (2011), wystawa zbiorowa „Wiadro” (2011), wystawa zbiorowa „Woliery 5” w Muzeum Współczesnym Wrocławia (2012), wystawa zbiorowa „Bliskoznacznie” w ASP w Gdańsku (2012), performance w ramach warsztatów Body Continuum w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku (2012), ”Parkowanie”. Duszniki-Zdrój (2012), wystawa pokonkursowa V Międzynarodowego Konkursu Rysunku w  Muzeum Architektury we Wrocławiu, wystawa Pracowni Multimediów prowadzonej przez prof.P.Jarodzkiego Galeria CSU (2013), wystawa indywidualna „Zew” w Galerii U (2013).

Szymon Wojtyła : 

Urodzony w 1990 roku w Tychach. OD 2009 roku studia na ASP we Wrocławiu, kierunek Rzeźba. W 2012 roku studia na ASP w Gdańsku..

Wystawy zbiorowe:

• 2011”Kiedy park staje się areną”, Survival 9, Park tołpy
• 2011”Rewitalizacja Umysłu”, Galeria U
• 2011 “Pink Piknik” . Trzecia edycja wrocławiskiego festivali murali
• 2011 Wystawa otwierajaca festival ART Around-”Wiadro”
• 2012 Woliery- Muzeum Współczesne Wrocławia
• 2012 OMG (Oh My God)- Galeria Miejska we Wrocławiu
• 2012 Bliskoznacznie-Instytut Miejski w Gdańsku
• 2012 Up to You “Wszystko Zależy od Ciebie, Survival Sztuki, Stadion Oławka
• 2012”Trebnitz plein Art”. Trebnitz. Niemcy
• 2012”Parkowanie”. Duszniki-ZdrójAnna Rymarz:


Anna Rymarz
Urodzona w 1985 artystka wizualna. Posługuje się takimi technikami jak malarstwo, rysunek, fotografia, wideo. Absolwentka wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP Wrocław (dyplom w zakresie malarstwa sztalugowego w pracowni malarstwa ad. hab. Mariana Waldemara Kuczmy oraz dyplom zakresie mediów w Pracowni Mediów prof. Pawła Jarodzkiego w 2010r.). Otrzymała stypendium MKiDN na rok 2012.  Ważniejsze wystawy: The Best of Brooklin, Falanster, Wrocław 2010', Portret'/'Enjoy it', BWA Awangarda, Wrocław 2010 (w ramach wystawy dyplomowej), I Biennale Sztuki Młodego Wrocławia', Galeria Impart, Wrocław 2010, kurator Krzysztof Dziedzic, 'Ekspresja.XXI', Galeria Impart, Wrocław 2010, 'Hiperbohater i drobnomieszczańskie panny', Falanster, Wrocław 2011, współpraca Zo Rezdnik, 'Wszystko będzie dobrze', Studio BWA, Wrocław 2012, 'o.m.g.', Galeria Miejska, Wrocław 2012.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz