Translate it!

CUBEUczestnicy:
Dariusz Milczarek
Jan Podgórski
Dominik Stanisławski
Olga Ząbroń

Projekt „Cube” młodych artystów z Krakowa zakłada ingerencję w przestrzeń galerii poprzez nietypową aranżację wystawy malarskiej. Sposób prezentacji prac redefiniuje formułę dialogu pomiędzy uczestnikami projektu. Wystawa zbiorowa staje się instalacją przestrzenną, zestawienie obrazów – grą różnych konwencji malarskich.


Kurator: Dariusz Milczarek

Koordynatorzy: 
Adam Martyniak
Ewa Kuźnicka
Kamila Kuźnicka