Translate it!

Monografia Galerii MD_S


W 2014 roku pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu wydana została Monografia Galerii Sztuki Współczesnej MD_S. Publikacja podsumowuje działalność Galerii, ze szczególną uwagą skupiając się na ostatnich dwóch latach. 

Redaktor: Adam Grudzień 
Opracowanie graficzne i skład: Karolina Pietrzyk
Zdjęcie na okładce: 
Magda Grzybowska, fot. Karolina Freino


Szpic - nieregularnik artystyczno-literacki


Szpic - nieregularnik artystyczno-literacki

Redaktor: Adam Grudzień
Skład i projektowanie: Paulina Pluta