Translate it!

Kamil Szczepaniak - Ktoś wspaniały


KTOŚ WSPANIAŁY
08.11.12  -  05.12.12

 Otwarcie wystawy 08.11, godz. 18:30

  Nie szukajmy logiki, rzeczywistość ta jest tylko pozornie znajoma, wzbudza w sposób naturalny moment epoché. Jedyne, co możemy o niej powiedzieć to, że jest polisemiczna, stale otwarta na nieskończenie wiele odczytań ukrytych w niej sensów. Znaczenie tworzy się w umysłach odbiorców, a konkretyzacja, której doświadczają ma za podstawę stale zmieniającą się wokół nich rzeczywistość, realność.
THEBESTOFCOURSE powstał przy współpracy
dwójki artystów. Aleksandry Matyas oraz
Kamila Szczepaniaka. 
http://www.thebestofcourse.com/
  Obserwujemy jedynie część procesu naturalnego dla artysty, który na moment skonfrontowany został z publicznością. Na okres jednego miesiąca Kamil Szczepaniak przenosi swoje „życie” do wnętrza galeryjnego z całym bagażem czynności życiowych, pracy twórczej oraz z tym, co otacza go na co dzień. Sam proces staje się częścią pracy zamiast ją poprzedzać, tworzony jest projekt, którego tkanką są przedmioty, którymi otacza się artysta, przestrzeń, w której żyje ubrania które nosi, wszystkie elementy składające się na (nie)codzienność.Specyfiką tego projektu jest to, że jest on nie tylko intencjonalny, ale także instynktowny, a wykonywane w jego ramach działania są dla twórcy tak naturalne jak to, że śnimy.  Jest to coś więcej niż instalacja site-specyfic, jest to environment, w którym punkt ciężkości położony jest na potencjał performatywny obiektów w przestrzeni.
  Projekt ten jest próbą zbadania różnego rodzaju relacji. Po pierwsze relacji na linii obiekt przestrzeń, ale nie według pochodnej minimalistycznej recepcji, wykluczającej rolę twórcy. Obecność artysty ma tutaj kluczowe znaczenie, jest on częścią kreowanego środowiska, które jest rekonstrukcją jego prywatnej i intymnej przestrzeni życiowej. Każdy z przedmiotów w galerii jest dla artysty obiektem szczególnym, z każdym wiąże się historia jego odnalezienia oraz pożądanie. Nie jest to zwykłe zbieractwo nie ma tu, bowiem żadnego schematu budowania kolekcji, jedynymi wspólnymi wyznacznikami są czas i melancholia. Obiekty te łącząc w sobie symbolikę przedmiotu znalezionego ze śladami zużycia, naturalnie odsyłają do przeszłości, przywołując pamięć. Ich naturalne zniszczenia – rdza, zatarcia, złamania czy plamy sprawiają, że stają się one bliższe obiektom vanitatywnym niż swojej pierwotnej funkcji. Skoro Jean Baudrillard twierdził, że żyjemy w świecie symulacji, w którym najwyższą funkcją znaku jest wymazanie rzeczywistości i jednocześnie ukrycie jej zniknięcia to symulakry Kamila Szczepaniaka w postaci surrealistycznych zestawień przedmiotów „rzeczywistych” stają się centrum nowej mitologii.
  Jest to próba zbadania granic bycia na pokaz.  Kolejną relacją, która będzie analizowana w ramach tego przedsięwzięcia to zależności jakie rodzą się między uczestnikami-obiorcami a mistrzem gry –artystą. Reguły gry nie są bowiem z góry ustalone, artysta zastrzega, że jest „nie przygotowany” - czyli otwarty na wszystkie wydarzenia, na każdą nową relację, działanie czy dyskurs.
THEBESTOFCOURSE powstał przy współpracy
dwójki artystów. Aleksandry Matyas oraz
Kamila Szczepaniaka. 
http://www.thebestofcourse.com/
  Zakładając użycie wszelkich przedmiotów, dostępnych materiałów , technik takich jak rzeźba, rysunek , malarstwo , kolaż itp. Czynności np. szycia, plecenia, składania, rycia, krojenia , cięcia praca Kamila staje się trudna do sklasyfikowania. Ale pytanie czy to bricolage, object-type art, merzbau  czy może synkretyzm wydaje się być nie potrzebne, jak bowiem określić świat, a w ilu słowach opisać można wszechświat? Pewne jest jednak to, że sztuka ta odcina się od męczącej produkcji przedmiotów, opierając się na zmienności materiału jest działaniem prowadzącym do pewnego przesunięcia, chwilowej dezorientacji, nieciągłości i nieokreśloności, w Uwagach o rzeźbie Robert Morris definiuje nową rzeźbę w następujący sposób „W nowej sztuce typu przedmiotowego nie jest istotne wynajdywanie nowych form. […] Wysiłki tej sztuki koncentrują się na uszczegółowieniu tych ogólnych form poprzez zróżnicowanie skali, materiału, proporcji, usytuowania”. Mówiąc o sile relacji przestrzennych trafia w sedno kreując wręcz motto tego co spotkać nas może w Galeri MDS „Na przykład usytuowanie wielu nowych prac, utrzymujących calościową formę, staje się kluczowe dla ustanowienia szczególnej jakości pracy. Belka stojąca na jednym ze swoich końców nie jest tą samą rzeczą, co belka położona na jednym z dłuższych boków”.

tekst: Barbara Szymczak